Topics

Contributors

Principal Supervisor: Dr. Lee, Fung King Jackie

Co-supervisors: Dr. Chen, Hsueh Chu Rebecca

           Dr. Ma, Qing Angel

I Am Fire 11

Cheng, Baoqiong Paula

Li, Zijia Sharon

I Hate to be Sick 11

Zheng, Shuping Nichole

Zhu, Yi Chloe

Let's Talk about Feeling Sad 11

Liu, Yihan Elaine

Number Poems 11

Ma, Shiu Kuk Jason

Poon, Ka Chun Jason

Red Rockets and Rainbow Jelly 11

Cheng, Baoqiong Paula

Li, Zijia Sharon

The Bad Good Manners Book 11

Jiang, Zhengxin Janet

The Bike Lesson 11

Ma, Shiu Kuk Jason

Poon, Ka Chun Jason

What's the Time, Mr. Wolf? 11

Zheng, Shuping Nichole

Zhu, Yi Chloe